четвртак, 17. мај 2018.

Nikola Vušković, Poezija (uži izbor na Majskim susretima 2018)


MAJSKI SUSRETI 2018 - KONKURS ZA POEZIJU (UŽI IZBOR)


POEZIJA

Kao kap vode, što se kroz stenu probija,
nekad na isti način, čini to i poezija.
I u najtvrđem srcu ona pukotinu nađe,
iz tamne svesti, na svetlost dana da izađe.

Nekad je ona kao voda, od izvora planinskog čista,
pa čim neku dušu dotakne, tada duša mora da zablista.
A nekad je kao nabujala reka, što širokom dolinom kulja,
kada iz nje u stihu, na površinu izroni puno mulja.

Nikoga silom ona ne tera da je voli i čita,
a onima što je mila, za svakoga je različita.
Ustaljena i jednaka ne može biti biću svakom,
jer u našu ulicu, ume da dođe nepoznatim sokakom.

Na najvišim planinama gradi svoje svetove,
a u dubokom ponoru, ume da rascveta divne cvetove.
Mnogi zbog muke, uz nju sebi najbolju utehu nađu,
kada potonu u okrutnom svetu i njegovom beznađu.

Njoj bi se i najdivnija vila zauvek i stalno divila,
jer pesnička muza, nađe najbolji put iz duhovnog sivila.
U ljubavi ona svima, kao dobar melem na srcu leži,
a kada se ljubav raskine, sa njom slikaju se trenuci najteži.

Poezija to je čudni talas, što čoveka vodi ka ogromnoj pučini,
pa svako ko na njemu plovi, može ogromne stvari da učini.
Sa njenim talasima, ne može da se poredi nijedno more,
jer ko noću od patnje mre, sa njom vaskrsava u rađanju zore.

Šifra: Poezija
Autor: Nikola Vušković, Leskovac, Srbija

Nikola Vušković
BIOGRAFIJA

Nikola Vušković rođen je u Leskovcu 1971 god.  Dugo se bavi naučno filozofskim razmišljanjima, pa je dosta toga kroz razne teme i opise postavljeno i objavljeno na sajtu: www.analogija.com Negde u isto vreme piše nekad duže ili kraće NF priče. Kasnije, odnosno u poslednje vreme, možda zbog zamora, počinje sa stihovima da izkazuje svoje raznolike misli. Tako da je na kraju, u poslednjih tri godine, više pažnje posvetio stihovima kroz koje kazuje svoja razmišljanja. Mnoge od pesama objavljivane su u više od 30-tak zbornika.  Jedna od stranica na kojima objavljuje svoje pesme je: https://web.facebook.com/pesmemisaone/ 

Нема коментара:

Постави коментар